relaxed new media

zinta media adviseert op het gebied van Nieuwe Media en neemt u de projectbegeleiding uit handen. Wij toesten uw wensen op technische haalbaarheid en vertalen deze naar een duidelijk geformuleerd concept en functioneel ontwerp. Hiermee gaan wij namens u naar door ons geselecteerde partijen voor de ontwikkeling van het uiteindelijke product en nemen daarbij de gehele productiebegeleiding voor onze rekening.

nieuwe media?

Een algemene term voor veel uiteenlopende vormen van dynamische elektronische communicatie door gebruik te maken van computer technologien. De term is gerelateerd aan oude c.q. traditionele media vormen zoals print, kranten, TV, Radio, en magazines, welke een statische respresentatie zijn van tekst, beeld en geluid.

De meeste experts zijn het er over eens dat nieuwe media nieuwe eisen stelt aan de producenten van de media. Zo is een krant bijvoorbeeld niet een-op-een over te zetten in een webeditie. Het vereist bijvoorbeeld een nieuwe manier van layout, maar ook van schrijfstijl.

meer informatie >>